Fremleje


Der gives tilladelse til fremleje i forbindelse med udstationering i forhold til arbejde, eller studieophold. Derudover gives der tilladelse i forbindelse med ”forsøgsvise” sammenflytninger. Skulle man ønske fremleje af anden årsag, søges der hos bestyrelsen.

Udlejes der blot et værelse, uden andelshaveren fraflytter lejligheden, betragtes dette som en sambo. Til denne type udlejligning er en fremlejekontrakt ikke nødvendig.

Airbnb: Udleje via Airbnb og lignende betragtes som erhvervsudlejning (=hotelvirksomhed) og er ulovligt i henhold til vores vedtægter.

Fremleje tillades normalt i max 2 år.

Der skal altid udfyldes en fremlejetilladelse og en fremlejekontrakt, som begge skal godkendes af en repræsentant fra bestyrelsen. Kontrakten sendes til bestyrelsen på email, eller afleveres fysisk på varmemesterkontoret.

Årsagen til ønsket om fremleje, skal fremgå af den udfyldte fremlejetilladelse. Kontrakten skal blandt andet indeholde lejesatser. Foreningen (bestyrelsen) tillader ikke at andelshaver tjener penge på fremlejen, og godkender derfor ikke betydeligt større lejesatser, end de faktiske udgifter, se eksempelberegningen herunder.

Eksempel på månedlige satser for 63 m2 lejlighed

Leje:
2.100 kr.
(faktiske udgifter)
A conto varme:
350 kr.
(faktiske udgifter)
A conto vand:
50 kr.
(faktiske udgifter)
Bryggenet:
400 kr.
(faktiske udgifter)
Møblering:
750 kr.
(maksimum 12 kr./kvm.)
Ialt:
3.650 kr.
 

A/B Bergthora

Dette websted ejes af A/B Bergthora · Bergthorasgade 42 · 2300 København S · CVR nr. 18497387 · bergthora.dk