Ventelister


Nedenstående beskrivelse kan downloades fra denne side.

Waitly – waitly.dk forestår administration af foreningens 3 ventelister:

 • Intern venteliste
 • Børneventeliste
 • Ekstern venteliste
 • Intern venteliste har første prioritet, derefter kommer børneventelisten og sidst kommer den eksterne venteliste.

  Dem der ønsker at blive skrevet op på en af foreningens ventelister skal oprette sig med personligt log-in på www.waitly.dk og udfylde personlige oplysninger. Nedenfor fremgår også direkte links for oprettelse.

  Ventelistepladser kan ikke overdrages til andre.

  Når en person på ventelisten flytter ind i en andel i A/B Bergthora slettes personen fra ventelisten.

  Svar på tilbud skal foretages via ens personlige log in på waitly.dk

  Intern venteliste

 • Den interne venteliste kommer forud for børneventelisten og den eksterne venteliste
 • Personer som er andelshavere i A/B Bergthora kan blive skrevet op på den interne venteliste
 • Link til oprettelse på intern venteliste: Oprettelse på intern venteliste
 • For at forhindre tilfældige opskrivninger på ventelisten, skal opskrivning på listen godkendes af bestyrelsen eller Boligexperten, før opskrivningen er gældende
 • Der er ingen begrænsning på hvor mange der må stå på listen. Dog kan der kun være en opskrivning pr. andelslejlighed
 • Det er gratis at blive opskrevet på foreningens interne venteliste
 • Der er ingen krav om at svare på et tilbud. Svares der ikke på et tilbud bibeholdes pladsen på ventelisten. Det samme gælder, hvis der takkes ’nej’ til en andel
 • Passivt søgende modtager ikke tilbud, men bibeholder deres plads på ventelisten
 • Ønskes ændring af ens status passivt/aktivt søgende, gøres dette via det personlige log-in på waitly.dk
 • Fraflytter man foreningen slettes man fra foreningens interne venteliste
 • Børneventeliste

 • Børneventelisten kommer forud for den eksterne venteliste men efter den interne venteliste
 • Hjemmeboende børn (det vil sige børn med folkeregisteradresse hos forældrene) kan blive skrevet op på børneventelisten. Personen skal være beslægtet med andelshaveren i lige linje
 • Barnet kan ikke opskrives på børneventelisten efter sit fyldte 18. år. Efter det fyldte 30. år slettes barnet af listen
 • Hvis forældrene fraflytter foreningen, slettes barnet af listen
 • Barnet mister ikke sin plads på listen ved fraflytning af foreningen
 • Link til oprettelse på børneventeliste: Oprettelse på børneventeliste
 • For at forhindre tilfældige opskrivninger på ventelisten, skal opskrivning på listen godkendes af bestyrelsen eller Boligexperten, før opskrivningen er gældende
 • Der er ingen begrænsning på hvor mange der må stå på listen
 • Det er gratis at blive opskrevet på foreningens børneliste
 • Der er ingen krav om at svare på et tilbud. Svares der ikke på et tilbud bibeholdes pladsen på ventelisten. Det samme gælder, hvis der takkes ’nej’ til en andel
 • Passivt søgende eller personer under 18 år, modtager ikke tilbud, men bibeholder deres plads på ventelisten
 • Ønskes ændring af ens status passivt/aktivt søgende, skal dette tilrettes via det personlige log-in på waitly.dk
 • Ekstern venteliste

  Ventelisten er åben for nye opskrivninger
 • Den eksterne venteliste kommer efter den interne venteliste og børneventelisten
 • Man skal indstilles af en andelshaver i foreningen, for at kunne blive skrevet op på ventelisten
 • Bestyrelsen beslutter hvor mange der kan stå på ventelisten. Bestyrelsen kan henholdsvis lukke og åbne listen for tilgang
 • Link til oprettelse på den eksterne venteliste: Oprettelse på ekstern venteliste
 • Ansøger opretter sig på Waitly og angiver hvem i foreningen, der har indstillet ansøger. Andelshaver får herefter mail, hvor andelshaver skal godkende ansøgeren. Når andelshaver har godkendt ansøger, skal administrator endelig godkende ansøgeren. Først når både andelshaver og administrator har godkendt ansøgeren, er ansøgeren aktiv på ventelisten
 • Det koster et gebyr på 125,00 kr. årligt at stå på den eksterne venteliste. Betalingen foregår via betalingskort som oprettes på ens profil
 • Der er ingen krav om at svare på et tilbud. Svares der ikke på et tilbud bibeholdes pladsen på ventelisten. Det samme gælder, hvis der takkes ’nej’ til en andel
 • Passivt søgende eller personer under 18 år, modtager ikke tilbud, men beholder deres plads på ventelisten
 • Ønskes ændring af ens status passivt/aktivt søgende, gøres dette via det personlige log-in på waitly.dk
 • Vigtigt!: Husk at have korrekte mail- og betalingsoplysninger på din profil, så du undgår at gå glip af tilbud eller blive udmeldt

 • A/B Bergthora

  Dette websted ejes af A/B Bergthora · Bergthorasgade 42 · 2300 København S · CVR nr. 18497387 · bergthora.dk