Ventelister


Foreningen opererer med 3 ventelister.

Alle listerne administreres af vores administrator, hvortil alle henvendelser vedrørende disse skal ske.

Ventelisterne er omtalt i prioriteret rækkefølge, således at intern venteliste har første prioritet, herefter børeneventeliste og til sidst den eksterne venteliste.

Ventelisterne kan downloades fra denne side.

Intern venteliste

Den interne venteliste er oprettet samtidig med foreningen for at give medlemmerne forrang til de ledige lejligheder.

Det gælder derfor alle, nye som gamle medlemmer at hvis man har ønske om en anden lejlighed i foreningen, skal man lade sig skrive op på denne venteliste.

Andelshaverne skal selv holde øje med de lejligheder, der kommer til salg og aktivt søge om lejlighederne.

Ved en flytning via den interne venteliste, bliver andelshaveren slettet fra ventelisten.

Ønsker andelshaveren fortsat at stå på den interne ventelisten, skal man skrives op igen og kommer bagerst i køen.

Børneventeliste

Børneventelisten blev oprettet på generalforsamlingen i 1998 efter beboerforslag. Den giver hjemmeboende børn forrang til ledige lejligheder, før ansøgere fra den eksterne venteliste, men efter intern liste.

Hjemmeboende børn kan blive skrevet op på ventelisten, mens deres forældre bor i foreningen. Børnene skal være under 18 år, når de skrives op.

Børne slettes fra ventelisten, når de fylder 30 år, eller når forældrene fraflytter foreningen.

Ekstern venteliste

Ventelisten er lukket for nye opskrivninger

Ekstern venteliste er for alle der indstilles via en andelshaver i foreningen.

Indstillingen sker ved at andelshaveren skriver til foreningens adminsitrator og oplyser navn, adresse, telefon og email på de personer, der ønskes skrevet på ventelisten.

Det koster i øjeblikket 125 kr. årligt at være tilmeldt den eksterne venteliste samt 500 kr. for at blive opskrevet.


A/B Bergthora

Dette websted ejes af A/B Bergthora · Bergthorasgade 42 · 2300 København S · CVR nr. 18497387 · bergthora.dk