Foreningen


Andelsboligforeningens historie

Andelsboligforeningen er stiftet i foråret 1995, efter ejendomsselskabet Nordens forsøg på at sælge ejendommen til en kendt Københavnsk bolighaj. (Der havde tidligere været planer om salg bl.a. til finansjongløren Riiskjær-Pedersen, dette blev imidlertid afværget af de lokale lejerforeninger). På kun 3 uger lykkedes det den gamle lejerforening at samle 65% af beboerne og derved selv at købe ejendommen. En meget stor del af benarbejdet i den sammenhæng blev udført af vores første formand Torben Helsinghoff.

Vi arbejder tæt sammen med de øvrige andelsboligforeninger, først og fremmest A/B Leif, der blev dannet samtidig med os. Derudover har vi været repræsenteret i den lokale grundejerforening, der blev dannet da der opstod problemer med metroudgravningerne.

Siden dannelsen af foreningen har bestyrelsen arbejdet med renoveringen af vores hus (tag/facade), etablering af beboervaskeri, Udarbejdelsen af en løbende driftsplan samt opstart af affaldssortering.

Bryggens / Bergthoras historie

I det 19. århundrede gik Amagers kystlinie ved Artillerivej, først omkring århundredeskiftet dannedes Islands Brygge ved opfyld med overskudsjord og byggeaffald fra Sjælland. Det var overvejende Islandske skibe der lagde til her ved Langebro, deraf navnet.

Fra 1906 opkøbte A/S Christianshavns Oplagspladser de fleste grunde her, således i 1911 de 13.073 alen grund for at opføre Bergthora. Arkitekt Axel Berg tegnede huset, som stod færdigbygget i 1912.

Folk flyttede hurtigt ind, på trods af den i forhold til Vesterbro og Nørrebro høje husleje, 350,- kr. årligt, for en 2–værelses. De folk der kom til at bo på Artillerivej, fik oveni lejligheden første parket til militæret, der helt frem til 1930’erne hver lørdag excerserede til militærmusik. I 1930-erne boede der 14.000 mennesker på Bryggen og en familie på 5 var almindeligt i en 2-værelses lejlighed. Under 2. verdenskrig blev kældrene brugt til beskyttelsesrum.

Vaskekældrene blev flittigt brugt. En vask i gruekedel tog en hel dag, så fruerne var hjemmegående, sammen med børnene der legede i gården; dåseskjul, sangleje samt far, mor og børn var de foretrukne lege, på trods af de på murene malede forbud mod boldspil og leg efter kl. 20. Dengang var gården asfalteret, med cykel- og affaldsskure, den nuværende grønne gård fik vi i 1994 via Kommunens Gårdrydningskontor.

I mange år lå der kolonialforretning, med fine vine, spiritus og konserves på Artillerivej 60, der hvor der nu er indrettet beboervaskeri. På hjørnet af Bergthorasgade og Leifsgade, var der i mange år Schous sæbehus, der blev afløst af Bryggens Akvarium. På det andet hjørne, der hvor der nu er pizzeria, lå der tidligere en fiskeforretning. På muren ved Artillerivej 58 hænger en mindeplade for en ung mand, Hartvig Hansen, der blev et tilfældigt offer for en skudveksling mellem besættelsesmagten og det danske politi, da dette blev taget i 1943. Herefter gik Hartvig Hansens far ind i modstandsbevægelsen.

Bergthora består overvejende af 2–værelses lejligheder, men i ”enderne” ligger større lejligheder med pigeværelse og anretterværelse. Der blev fyret med koks helt op til 1960, hvor de fleste ovne blev lavet om til Petroleum. Først i 1993 kom fjernvarmen.

I 1995 blev ”Andelsforeningen Bergthora” dannet, med Torben Helsinghoff som primus motor og 1. formand.

Generalforsamlingen

Er foreningens øverste myndighed. Den afholdes ordinært en gang årligt, inden udgangen af april. Her vælges bestyrelsesmedlemmerne, samt foreningens administrator. Derudover kommer større beslutninger til afstemning her (se i vedtægterne hvilke), samt evt. forslag fra medlemmer. Hver andel har en stemme.

Bestyrelsen

Består af 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, samt 2 suppleanter der vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmøderne holdes ca. en gang om måneden. Mødedato og dagsorden bliver opslået i skabene i portene en uge før.

Administrator

Vælges for et år ad gangen og står for den daglige administration med opkrævning af boligafgift, regnskabsføring samt beboerkontakt i administrative spørgsmål som venteliste, køb/salg og vurdering samt beboerklager. Derudover er de bestyrelsens rådgiver i bl.a. finansielle og juridiske spørgsmål.

Varmemester og Gårdmænd

Er ansat af foreningen, og står for den daglige drift. De har den daglige kontakt til beboerne i praktiske spørgsmål, vi deler varmemester og gårdmænd med A/B Leif


A/B Bergthora

Dette websted ejes af A/B Bergthora · Bergthorasgade 42 · 2300 København S · CVR nr. 18497387 · bergthora.dk