Vejledende afskrivninger på forbedringer


Nedenstående beskrivelse kan downloades fra denne side.

Vedligehold

Følgende arbejder er normalt vedligeholdelse i forbindelse med vurdering af din lejlighed:

 • Maling, spartling og tapetsering (glasfilt e.lign.) af vægge, lofter og træværk mv.
 • Lakering, lud/sæbe-behandling og afslibning af gulve.
 • Udskiftning af el-kontakter, når der ikke laves ny installation.
 • Løsøre og tilpasset løsøre

 • Tilpasset løsøre er hårde hvidevare, der er indbygget i skabe, borde og andre fastmonterede elementer i lejligheden, eksempelvis en kogeplade i en bordplade, en ovn i et skab eller indbygningskøle- og -fryseskabe, samt fastmonterede garderobeskabe mv.
 • Løsøre er når hårde hvidevarer, garderobeskabe mv. står frit
 •  

  Særlige opmærksomhedspunkter ved el-installationer

 • Stigeledningen (de strømkabler der går til underboen, overboen og ind i eltavlen, skal altid være tilgængelige i tilfælde af reparationer eller anden ændring af kablet.
 • Dette betyder blandt andet, at disse kabler og deres kabelbakker ikke må gemmes bag en væg, uden en inspektionslem.
 • Særlige opmærksomhedspunkter ved VVS-installationer

 • Faldstammerne i både køkkenet og på badeværelset, skal altid være tilgængelige i tilfælde af reparationer eller udskiftning af faldstammen
 • Dette betyder blandt andet at faldstammerne ikke må mures inde
 • Hvis faldstammerne gemmes i en rørkasse, skal denne nemt kunne demonteres
 • Forbedring

  Arbejderne i nedenstående tabel er normalt forbedring i forbindelse med vurdering af din lejlighed. Afskrivningen er et skøn der foretages med hjælp fra en række kurver. Kurverne er flade i starten, hvor tingene er nye, derefter følger en jævn afskrivning, og hvis tingene er pænt vedligeholdt aftager afskrivningen lidt de sidste år. Hårde Hvidevarer afskrives dog lidt hurtigere i starten fordi de allerede har tabt værdi når de er slæbt ud fra forretningen.

  Forbedringernes værdi beror på et skøn ud fra følgende vejledende afskrivningsperioder:
  Område Emne Afskrivningsperiode
  Gulve Udskiftning af gulvbrædder, massivt træ 30 år
  Lægning af parketgulv, massivt træ 30 år
  Lægning af banevaregulv på oprettet fast undergulv (fx vinyl og linoleum) 5 år
  Lægning af klinker på fast undergulv 20 år
  Faste tæpper (tilpasset løsøre) 5 år
  Vægge Etablering af væg Nedskrives ikke
  Nedtagning af væg Nedskrives ikke
  Fliser i bad monteret på vådrumssikring 30 år
  Fliser i køkken 20 år
  Isolering af ydervæg 30 år
  Lofter Nedhængte eller påbyggede gipslofter 30 år
  Forsænkede gipslofter inkl. varmeisolering mod koldt rum 30 år
  Døre Etablering af manglende døre 20 år
  Dør blændet med vægkonstruktion 30 år
  Foldedøre 10 år
  Ekstra låsekasse 20 år
  El-installationer Omlagt installation, totalt i lejlighed 30 år
  Omfattende forøgelse eller udskiftning af installationer. 20 år
  Etablering af fejlstrømsrelæ og ekstra sikringsgrupper. 20 år
  VVS-installationer Omlægning af installationer ved nyt køkken 20 år
  Etablering af installation til brusekabine (kabinen er løsøre) 20 år
  Gasinstallation, nyanlæg 20 år
  Gasinstallation, flytninger 20 år
  Udskiftning af vandarmaturer og toilet 20 år
  Varme Ekstra radiator 30 år
  Køkken Udskiftning 20 år
  Hårde hvidevarer (tilpasset løsøre eller løsøre) 10 år
  Badeværelse Etablering af tungt bad (fx beton og murværk) 30 år
  Etablering af let bad (fx skelletkonstruktion) 20 år
  Renovering (murer arbejde) 30 år
  Øvrigt Garderobeskabe (løsøre) 10 år
  Garderobeskabe (tilpasset løsøre) 20 år
  Franske altaner 30 år
  Regler for afskrivning er gældende for arbejder i forbindelse med inddragelse af loft til bolig.

  Etableringsudgift til:
  Stillads, nedrivning, BS60 konstruktion, isolering og beklædning af ydervægge og loft, kvistaltan, etablering af hul til trappe og honorar til teknisk rådgivning, gulv, varmeinstallation, elinstallation.

  Nedskrives ikke

  Etableringsudgift til:
  Vinduer, trappe og bad.

  30 år

  Etableringsudgift til:
  Køkken.

  20 år

  * Ved vurderingsforretningen kan der forekomme skøn der afviger fra den vejledende normal afskrivning.

  Afskrivningsprocenter over tid:
  Alder på forbedring eller løsøre Værdi af nyværdi
  Afskrivning over
  5 år
  Afskrivning over
  10 år
  Afskrivning over
  20 år
  Afskrivning over
  30 år
  0 år 100 % 100 % 100 % 100 %
  1 år 95 % 95 % 98 % 99 %
  2 år 75 % 90 % 96 % 98 %
  3 år 50 % 80 % 94 % 97 %
  4 år 30 % 70 % 92 % 96 %
  5 år 10 % 60 % 90 % 95 %
  6 år 0 % 50 % 85 % 94 %
  7 år 0 % 40 % 80 % 93 %
  8 år 0 % 30 % 75 % 92 %
  9 år 0 % 20 % 70 % 91 %
  10 år 0 % 10 % 64 % 90 %
  11 år 0 % 10 % 58 % 86 %
  12 år 0 % 10 % 52 % 82 %
  13 år 0 % 10 % 47 % 78 %
  14 år 0 % 10 % 42 % 74 %
  15 år 0 % 10 % 37 % 70 %
  16 år 0 % 10 % 32 % 66 %
  17 år 0 % 10 % 26 % 62 %
  18 år 0 % 10 % 21 % 58 %
  19 år 0 % 10 % 15 % 54 %
  20 år 0 % 10 % 10 % 50 %
  21 år 0 % 10 % 10 % 46 %
  22 år 0 % 10 % 10 % 42 %
  23 år 0 % 10 % 10 % 38 %
  24 år 0 % 10 % 10 % 34 %
  25 år 0 % 10 % 10 % 30 %
  26 år 0 % 10 % 10 % 26 %
  27 år 0 % 10 % 10 % 22 %
  28 år 0 % 10 % 10 % 18 %
  29 år 0 % 10 % 10 % 14 %
  30 år 0 % 10 % 10 % 10 %

  Lovgivning vedr. ombygninger i din lejlighed

  Som udgangspunkt har du ansvaret for lovligheden af ombygninger du får udført i din lejlighed. Søg altid opdateret information når du påtænker at gå i gang med et byggeri.

  Byggeri skal opfylde lovgivningen og Bygningsreglementet. Bygningsreglementet kan findes på Bygningsreglementets hjemmeside.

  Installationsarbejder fx el-, vvs- og gas-installationer skal som hovedregel udføres af installatører der har autorisation til det pågældende arbejde. Yderligere oplysninger kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

  Noget byggeri kræver tilladelse fra kommunen, og kommunen kræver at du vedlægger en fuldmagt fra andelsboligforeningen når du ansøger om tilladelse. Yderligere oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside.

  Hvilke typer byggeri kræver ikke byggetilladelse?

  (Nedenstående er kopieret fra Københavns Kommunes hjemmeside den 30. maj 2022):

  Du kan foretage en række ombygninger i eksisterende byggeri uden en byggetilladelse. Byggearbejdet skal naturligvis stadig overholde kravene i bygningsreglementet.

  Ombygninger der kan udføres uden byggetilladelse i din etagebolig:

  Ombygninger indenfor din bolig kan udføres uden byggetilladelse, så længe byggearbejdet ikke medfører ændringer af de bærende konstruktioner eller forudsætningerne for bygningens brandmæssige forhold.

  Her kan du se eksempler på byggeprojekter i din bolig, der kan udføres uden byggetilladelse:

 • Skillevægsændringer (ikke-bærende/stabiliserende vægge), når alle opholdsrum fortsat har vinduer direkte til det fri
 • Nedsænke lofter
 • Blænde døre inde i lejligheden
 • Renovere eller udvide dit køkken
 • Flytte køkkenet til et andet rum i din lejlighed
 • Renovere eller udvide dit badeværelse

 • A/B Bergthora

  Dette websted ejes af A/B Bergthora · Bergthorasgade 42 · 2300 København S · CVR nr. 18497387 · bergthora.dk