Vejledende afskrivningsperioder på forbedringer


Nedenstående beskrivelse kan downloades her.

Vedligehold

Følgende arbejder er normalt vedligeholdelse i forbindelse med vurdering af din lejlighed:

 • Maling, spartling og tapetsering (glasfilt e.lign.) af vægge, lofter og træværk mv.
 • Lakering, lud/sæbe-behandling og afslibning af gulve.
 • Udskiftning af el-kontakter, når der ikke laves ny installation.
 • Forbedring

  Arbejderne i nedenstående tabel er normalt forbedring i forbindelse med vurdering af din lejlighed. Afskrivningen er et skøn der foretages med hjælp fra en række kurver. Kurverne er flade i starten, hvor tingene er nye, derefter følger en jævn afskrivning, og hvis tingene er pænt vedligeholdt aftager afskrivningen lidt de sidste år. Hårde Hvidevarer afskrives dog lidt hurtigere i starten fordi de allerede har tabt værdi når de er slæbt ud fra forretningen.

  Særlige opmærksomhedspunkter ved el instalaltioner

 • Stigeledningen (de strømkabler der går til underboen, overboen og ind i eltavlen, skal altid være tilgængelige i tilfælde af reparationer eller anden ændring af kablet.
 • Dette betyder blandt andet, at disse kabler og deres kabelbakker ikke må gemmes bag en væg, uden en inspektionslem.
 • Særlige opmærksomhedspunkter ved VVS instalaltioner

 • Faldstammerne i både køkkenet og på badeværelset, skal altid være tilgængelige i tilfælde af reparationer eller udskiftning af faldstammen
 • Dette betyder blandt andet at faldstammerne ikke må mures inde
 • Hvis faldstammerne gemmes i en rørkasse, skal denne nemt kunne demonteres
 • Forbedringernes værdi beror på et skøn ud fra følgende vejledende afskrivningsperioder:
  Område Emne Afskrivningsperiode
  Gulve Udskiftning af gulvbrædder, massivt træ 30 år
  Lægning af parketgulv, massivt træ 30 år
  Lægning af banevaregulv på oprettet fast undergulv (fx vinyl og linoleum) 10 år
  Lægning af klinker på fast undergulv 20 år
  Faste tæpper (løsøre) 5 år
  Vægge Etablering af væg 30 år
  Nedtagning af væg 30 år
  Fliser i bad monteret på vådrumssikring 30 år
  Fliser i køkken 20 år
  Isolering af ydervæg 30 år
  Lofter Nedhængte eller påbyggede gipslofter 20 år
  Forsænkede gipslofter inkl. varmeisolering mod koldt rum 30 år
  Døre Etablering af manglende døre 20 år
  Dør blændet med vægkonstruktion 30 år
  Foldedøre 10 år
  Ekstra låsekasse 20 år
  El installationer Omlagt installation, totalt i lejlighed 20 år
  Ny installation f.eks. i forbindelse med køkken eller bad køkken/bad 20 år
  Omfattende forøgelse eller udskiftning af installationer. 20 år
  Etablering af fejlstrømsrelæ og ekstra sikringsgrupper. 20 år
  VVS installationer Omlægning af installationer ved nyt køkken 20 år
  Etablering af installation til brusekabine (kabinen er løsøre) 10 år
  Gasinstallation, nyanlæg 20 år
  Gasinstallation, flytninger 20 år
  Udskiftning af vandarmaturer og toilet 20 år
  Varme Ekstra radiator 30 år
  Køkken Total udskiftning 20 år
  Delvis udskiftning 10 år
  Hårde hvidevarer alle slags er løsøre 10 år
  Bad Etablering af tungt bad (fx beton og murværk) 30 år
  Etablering af let bad (fx skelletkonstruktion) 20 år
  Modernisering af eksisterende bad 20 år
  Øvrigt Garderobeskabe er løsøre 10 år
  Franske altaner 30 år
  Regler for afskrivning er gældende for arbejder i forbindelse med inddragelse af loft til bolig.

  Etableringsudgift til:
  Stillads, nedrivning, BS60 konstruktion, isolering og beklædning af ydervægge og loft, kvistaltan, etablering af hul til trappe og honorar til teknisk rådgivning.

  Nedskrives ikke

  Etableringsudgift til:
  Vinduer, gulv, trappe, fast varmeinstallation og evt. bad.

  30 år

  Etableringsudgift til:
  Døre, elinstallation og evt. køkken.

  20 år

  * Ved vurderingforretningen kan der forekomme skøn der afviger fra den vejledende normal afskrivning.

  Lovgivning vedr. ombygninger i din lejlighed

  Som udgangspunkt har du ansvaret for lovligheden af ombygninger du får udført i din lejlighed. Søg altid opdateret information når du påtænker at gå i gang med et byggeri.

  Byggeri skal opfylde lovgivningen og Bygningsreglementet. Bygningsreglementet kan findes på Bygningsreglementets hjemmeside.

  Installationsarbejder fx el-, vvs- og gas-installationer skal som hovedregel udføres af installatører der har autorisation til det pågældende arbejde. Yderligere oplysninger kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

  Noget byggeri kræver tilladelse fra kommunen, og kommunen kræver at du vedlægger en fuldmagt fra andelsboligforeningen når du ansøger om tilladelse. Yderligere oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside.

  Hvilke typer byggeri kræver ikke byggetilladelse?

  (Nedenstående er kopieret fra Københavns Kommunes hjemmeside den 13/01/2016):

  En del byggeri kan du udføre uden først at søge kommunen om tilladelse. Bemærk, at du stadig skal overholde bestemmelser i lovgivning, lokalplaner og servitutter og evt. søge dispensation (læs mere på kommunens hjemmeside, under punktet "dispensationer fra lokalplaner og servitutter".)

  Eksempler på byggeri, der ikke kræver tilladelse i lejlighedsbyggeri:

 • Skillevægsændringer, der ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om tilladelse)
 • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken
 • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge
 • Renovering eller udvidelse af badeværelse
 • Nedsænkning af lofter eller blænding af døre

 • A/B Bergthora

  Dette websted ejes af A/B Bergthora · Bergthorasgade 42 · 2300 København S · CVR nr. 18497387 · bergthora.dk